Dokumenti:

Dokumente možete pogledati i preuzeti klikom na njihov naslov:

Odluka o prijemu 2 odgojiteljice

Odluke o prijemu odgajatelja

Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka

Pravilnik o radu

REGISTAR UGOVORA ZA 2019.

REGISTAR UGOVORA ZA 2018.

Natječaj odgojitelj odabir

PLAN NABAVE-2019-I DOPUNE

PLAN NABAVE-2019

Bilješke uz financijske izvještaje 2018

Prorac1218.

Odluka – izbor domara  

Odluka – izbor odgojitelja – zamjena za produljeni porodiljni dopust

Odluka – izbor odgojitelja -zamjena za bolovanje

Statut

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o zaštiti od požara

Etički kodeks

Referentna stranica

Izvještaj PR-RAS 2015

Izvještaj P-VRIO 2015

Izvještaj RAS-F 2015

Izvještaj OBVEZE 2015

Bilanca 2015

Bilješke uz Izvještaj PR-RAS, Bilanca, Obveze

plan-nabave-2017

PLAN NABAVE-2016-

Izmjene plana nabave

odluka

I. izmjene plana proračunskog korisnika za 2015. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječja 2016. do 31. prosinca 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Bilješke uz izvješća za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima 1. dio

Izvještaj o prihodima i rashodima 2. dio

Financijski izvještaji 2017

Bilješke uz financijske izvještaje 2017

I izmjene plana nabave za 2017.-pročišćeni tekst

II izmjene plana nabave za 2017.

II izmjene plana nabave za 2017.-pročišćeni tekst

III izmjene plana nabave za 2017.

III izmjene plana nabave za 2017.-pročišćeni tekst

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora za 2017.-realizacija na dan 31.08.2017.

Registar ugovora za 2017.-realizacija na dan 31.12.2017.

PLAN NABAVE-2018

Registar ugovora 2017.-realizacija na dan 28.02.2018.