Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sisak Novi

STATUT 2021.

Obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine

REGISTAR UGOVORA ZA 2020.

Sigurnosni program DV Sisak Novi

Plan evakuacije 2021

Odluka o smanjenju cijene vrtića za siječanj 2021.g

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Etički-kodeks djelatnika u dječjem vrtiću Sisak Novi

Pravilnik o radu novo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave

Pravilnik-o-zaštiti-od-požara

Procedura-prikupljanja-i-obrade-osobnih-podataka

STATUT

Ustav i Konvencija

Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10), (NN 5/14)

Konvencija o pravima djeteta (rezolucija br. 44/25

Zakoni i podzakonski akti

Zakoni 

Zakon o ustanovama (NN 76/93)(NN 29/97)(NN 47/99)(NN 35/08)(NN 127/19)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97)(NN 107/07)(NN 94/13)(NN 98/19)

Zakon o radu (NN 93/14)(NN 127/17)(NN 98/19)

Obiteljski zakon (NN 103/15)(NN 98/19)

Podzakonski akti

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)(NN 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)(NN 20/05)

Strateški dokumenti

Državni pedagoški standard 2008.Državni pedagoški standard – izmjene i dopune

Nacionalni kurikulu

Akti vrtića

STATUT

Pravilnik o radu novo

Etički-kodeks djelatnika u dječjem vrtiću Sisak NoviPravilnik-o-zaštiti-od-požara

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave

Procedura-prikupljanja-i-obrade-osobnih-podatakam za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

OBJAVLJENO 22.03.2021.

Natječaj za odgojitelja, 2 izvršitelja na određeno vrijeme – zamjena

OBJAVLJENO 19.03.2021.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

OBJAVLJENO 03.03.2021.

Natječaj za odgojitelja, 1 izvršitelj na određeno vrijeme – zamjena

OBJAVLJENO 26.02.2021.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

OBJAVLJENO 21.01.2021.

Natječaj za logopeda, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

OBJAVLJENO 02.11.2020.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

OBJAVLJENO 01.10.2020.

Natječaj za odgojitelja u programu predškole na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, 1 izvršitelj

Natječaj za odgojitelja pripravnika, 1 izvršitelj

Odluka o izboru 7 odgojitelja na neodređeno vrijeme

Odluka o izboru 2 odgojitelja na određeno vrijeme

OBJAVLJENO 04.09.2020.

Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme, 7 izvršitelja

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme, 2 izvršitelja

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

OBJAVLJENO 22.07.2020.

Natječaj za odgojitelja u programu predškole na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, 2 izvršitelja

Natječaj za odgojitelja – pripravnika


7. Odluka o izboru zdravstvene voditeljice na određeno

6. Odluka o izboru psihologa na neodređeno

5. Odluka o izboru pet odgojitelja na određeno (1 godina)

4. Odluka o izboru tri odgojitelja na određeno (zamjena za bolovanje)

3. Odluka o izboru odgojitelja na neodređeno

2. Odluka o izboru spremačice na određeno

1. Odluka o izboru spremačice na neodređeno

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, 5 izvršitelja, objavljeno 02.07.2020.

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme – zamjena, 3 izvršitelja, objavljeno 02.07.2020.

Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, objavljeno 02.07.2020.

Natječaj za psihologa na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, objavljeno 02.07.2020.

Natječaj za zdravstvenog voditelja na određeno vrijeme – zamjena, 1 izvršitelj, objavljeno 02.07.2020.

Natječaj za spremačicu na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, objavljeno 02.07.2020.

Natječaj za spremačicu na određeno vrijeme – zamjena, 1 izvršitelj, objavljeno 02.07.2020.

Natječaj spremačica – neodređeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme, 2 izvršitelja

Odluka o izboru tajnice

Odluka o izboru zdravstvene voditeljice

NATJEČAJ – radnog mjesta ODGOJITELJ-ICA – PRIPRAVNIK-ICA

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ-ICA – PRIPRAVNIK-ICA

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojiteljice

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojiteljice-2

Natječaj-defektolog2617

Natječaji za obavljanje poslova radnog mjesta – ODGOJITELJ-ICA

Natječaj-tajnik2619

Natječaj-zdravstveni-voditelj2618-1

Odluka-o-raspisivanju-natječaja-logoped

Odluka-o-raspisivanju-natječaja-odgojitelj

Odluka-o-raspisivanju-natječaja-odgojitelj-određeno

Svježe-voće-i-povrće-2019

Dokumenti:

Dokumente možete pogledati i preuzeti klikom na njihov naslov:

Odluka o prijemu 2 odgojiteljice

Odluke o prijemu odgajatelja

Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka

Pravilnik o radu

REGISTAR UGOVORA ZA 2019.

REGISTAR UGOVORA ZA 2018.

Natječaj odgojitelj odabir

PLAN NABAVE-2019-I DOPUNE

PLAN NABAVE-2019

Bilješke uz financijske izvještaje 2018

Prorac1218.

Odluka – izbor domara  

Odluka – izbor odgojitelja – zamjena za produljeni porodiljni dopust

Odluka – izbor odgojitelja -zamjena za bolovanje

Statut

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o zaštiti od požara

Etički kodeks

Referentna stranica

Izvještaj PR-RAS 2015

Izvještaj P-VRIO 2015

Izvještaj RAS-F 2015

Izvještaj OBVEZE 2015

Bilanca 2015

Bilješke uz Izvještaj PR-RAS, Bilanca, Obveze

plan-nabave-2017

PLAN NABAVE-2016-

Izmjene plana nabave

odluka

I. izmjene plana proračunskog korisnika za 2015. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječja 2016. do 31. prosinca 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Bilješke uz izvješća za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima 1. dio

Izvještaj o prihodima i rashodima 2. dio

Financijski izvještaji 2017

Bilješke uz financijske izvještaje 2017

I izmjene plana nabave za 2017.-pročišćeni tekst

II izmjene plana nabave za 2017.

II izmjene plana nabave za 2017.-pročišćeni tekst

III izmjene plana nabave za 2017.

III izmjene plana nabave za 2017.-pročišćeni tekst

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora za 2017.-realizacija na dan 31.08.2017.

Registar ugovora za 2017.-realizacija na dan 31.12.2017.

PLAN NABAVE-2018

Registar ugovora 2017.-realizacija na dan 28.02.2018.