PROGRAM PREDŠKOLE

PROGRAM PREDŠKOLE

Predškola je dio formalnog sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske i obavezna je za svu djecu u godini pred polazak u školu.

U Program predškole potrebno je prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije polaska u osnovnu školu.

Program se provodi od 01. listopada do 31. svibnja u ukupnom trajanju od minimalno 250 sati, dva ili tri dana tjedno u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima u skladu s organizacijskim mogućnostima vrtića.

Program se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

Djeca s teškoćama u razvoju, pripadnici romske nacionalne manjine te djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Predškola za djecu uključenu u redoviti program odvija se svakodnevno u okviru odgojno – obrazovnog rada.