NAPOMENE ZA RODITELJE/SKRBNIKE:

____________________________

REDOVITI PROGRAM

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave za upis u redovite programe se predaju isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani (https://vrtici.e-upisi.hr/) od 30.03. do 10.04.2024. godine u 12.00 sati.

Za elektroničku prijavu neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani, pri čemu je dovoljna i prijava sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj/skrbnik ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

Tijekom podnošenja prijave za upis potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani ili priložiti (učitati) traženu dokumentaciju. Dokumentacijom se dokazuju prava prednosti pri upisu koja su navedena u Pravilniku o upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječjem vrtiću Sisak Novi i Odluci o upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječjem vrtiću Sisak Novi za pedagošku godinu 2024./2025. Molimo roditelje/skrbnike neka obrate pozornost jesu li priložili svu potrebnu dokumentaciju, jer će Vrtić bodovati samo kriterije koji su učitani i/ili priloženi, odnosno potkrijepljeni dokumentacijom.

Lista kriterija za bodovanje

Dokumentacija i dokazivanje prednosti pri upisu u vrtić

U slučaju da roditelj/skrbnik iz specifičnih razloga ne može izvršiti prijavu putem aplikacije, omogućeno mu je najaviti svoj dolazak u Vrtić gdje će prijavu podnijeti administrator Vrtića. Roditelj svoj dolazak treba obavezno najaviti putem e-maila na djecjivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr ili na broj telefona 044/537-839 najkasnije u roku od tri radna dana od početka roka za podnošenje prijave.

Upute za korištenje sustava roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje: Upisi u dječje vrtiće -korisničke upute za roditelje

Molimo roditelje/skrbnike neka ne čekaju zadnji dan za prijavu, zbog mogućeg preopterećenja i pada sustava (na državnoj razini, ne na razini vrtića ili grada). Isto tako, unesene izmjene spremajte kako biste osigurali da će podaci koje ste unijeli ostati zabilježeni i ako neko vrijeme ne budete pri računalu i sustav vas automatski odjavi.

Tijekom pregleda zahtjeva za upis (u vremenu predviđenom za Obradu i evaluaciju zahtjeva – od 12. travnja do 25. travnja) ako bude potrebe za nadopunom ili izmjenom prijave i priložene dokumentacije, roditelju ćemo dostaviti obavijest na njegovu adresu elektroničke pošte. Roditelj je sam odgovaran ukoliko propusti navedeni rok za ažuriranje potrebnih informacija.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa će biti istaknuti na svim objektima i objavljeni na mrežnoj stranici Vrtića 1. lipnja 2024.g. i prikazivati upisanu djecu pod šifrom koja je roditelju/skrbniku dodijeljena prilikom predaje Prijave. 

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj/skrbnik je obvezan:

  • Obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor s članovima stručnog tima vrtića, s ciljem prikupljanja podataka o razvoju djeteta, njegovim navikama, potrebama, obitelji i drugim specifičnostima te dogovaranja odgovarajućih postupaka prilagodbe na jaslice/vrtić
  • Potpisati s Vrtićem Ugovor o međusobnim pravima i obvezama
  • Dostaviti potvrde o primanjima za prvih 6 mjeseci tekuće godine najkasnije do kraja kolovoza tekuće godine
  • Na dan polaska u vrtić dostaviti matičnim odgajateljima potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (bez koje ne može krenuti u Vrtić)

____________________________

PROGRAM PREDŠKOLE

Postupak upisa u Program predškole provodi se odvojeno od upisa u redovite programe. Prijave za upis u Program predškole predaju se osobno ili putem zemaljske pošte od 22. svibnja 2024. do početka rada programa.

Za upis u program predškole potrebno je ispuniti Zahtjev u kojem se nalazi popis potrebnih dokumenata potrebnih za upis (dostupan za preuzimanje na ovoj stranici ili u tajništvu vrtića u objektu Maslačak, na adresi Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak) od 9 do 15 sati.

____________________________

Za dodatne informacije o upisima možete se obratiti na broj telefona 044/537-839 radnim danom od 2. travnja do 10. travnja u terminu od 9 do 15 sati ili putem elektroničke pošte djecjivrtic.sisaknovi@sk.t-com.hr.

• Važno je da se u suradnji s osobljem vrtića, djecom i drugim roditeljima koristite uvažavajućom komunikacijom, sukladno odgojno-obrazovnom kontekstu u kojem se nalazite (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji…);
• Ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema sudionicima odgojno-obrazovnog konteksta, osobito djeci, dužni ste isto prijaviti ravnatelju;
• Zabranjeno je uvođenje životinja u ograđeni prostor vrtića. Molimo vas isto uvažite i za neograđene prostore vrtića;
• Prema zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje nije dopušteno u svim javnim i zatvorenim prostorima vrtića te kršenje navedenog uvjetovat će plaćanje određene novčane naknade;
• Zabranjen je dolazak pod utjecajem alkohola i droga;
• Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić.

Kako bi boravak u vrtiću vašem djetetu bio što ugodniji predlažemo:
• Oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja mu je ugodna za igru, lako se skida i oblači, te u primjerenu i stabilnu obuću;
• Pravovremeno obavijestite odgojitelja ili člana stručno razvojne službe o promjeni u obitelji koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću;
• Dogovorite s odgojiteljima pravila o donošenju igračaka od kuće (igračke koje potiču agresivnost i mogu ozlijediti djecu nije primjereno donositi u vrtić);
• Odazovite se na roditeljske sastanke i pozive odgojitelja i/ili stručnih suradnika na individualne razgovore, te ih i sami inicirajte ukoliko se za to ukaže potreba ili interes;