Preporuka literature za roditelje

 • TAJNA USPJEŠNOG RODITELJA I ODGOJITELJA – Pavao Brajša, Andrea Brajša-Žganec, Edita Slunjski

Priručnik za rad na sebi namijenjen roditeljima, odgojiteljima i svima koji žele unaprijediti svoj odnos s djecom. Knjiga govori o radu na sebi i iscrpljenosti u radu, o ulozi mozga u radu s djecom, uz predloženih devet pristupa djetetu u odgoju…

 

 • DISCIPLINA BEZ STRAHA – Wolfgang Bergmann

Mnogi roditelji postavljaju često ista pitanja: kako odgojiti disciplinirano dijete koje nema straha od roditelja i okoline, kako steći poštovanje djece, kako zadobiti njihovo povjerenje, kako nešto zabraniti a ne zamjeriti se itd. Odgovore na ta pitanja nudi autor ove knjige.

 

 • TAJNA SRETNE DJECE – Steve Biddulph

Duhovito pisana, praktična i lagana za čitanje, poučava kako odgojiti emocionalno stabilno i sretno dijete. Kako prevladati stidljivost u djece, kako biti otac, kako biti samohrani roditelj, kako odrediti količinu vremena gledanja televizije…

 

 • IGROM DO ČITANJA – Mira Čudina – Obradović

Knjiga nudi bogat materijal za poticanje predčitačkih vještina u djece: igre, pitalice, dopunjaljke, umetaljke te različite igre zvukovima, igre riječima, rimom i glasovima. Daje i upute, nudi aktivnosti i primjere brojnih postupaka kojima roditelji i odgojitelji mogu potaknuti uspješno učenje čitanja i unaprijediti automatizaciju tehnike čitanja u djece.
 

 • IZ RODITELJSKOG KUTA ILI RODITELJ U KUTU – Maja Flego

Zbirka pedesetak kratkih duhovitih priča, jednostavno pisanih i razumljivih, donosi različite situacije u kojima će se svaki roditelj prije ili kasnije naći ili ih prepoznati iz svog obiteljskog života te spoznati da nije sam.

 

 • ZNANSTVENIK U KOLIJEVCI – Alison Gopnik, Andrew Meltzoff, Patricia K. Kuhl

Autori u knjizi pokušavaju odgovoriti na pitanja kao što su: Što djeca uče o ljudima, Što djeca uče o stvarima, Što djeca uče o jeziku, Što su znanstvenici naučili o dječjim umovima itd.

 

 • (RAZ)MAŽENO DIJETE – Diane Ehrensaft

Priručnik govori o opasnostima roditeljstva – kako dobronamjerni roditelji daju djeci previše – ali ne ono što im treba. Knjiga primjerima govori o autoritetu, agresiji, da li zadovoljiti ili uskratiti djetetove želje. Ova tema da li je maženo dijete i razmaženo – česta je dilema.

 

 • ZAHTJEVNA DJECA – Stanley I. Greenspan

U knjizi se opisuje pet različitih osobnosti djece. To su: osjetljivost, povučenost, prkos, nepažljivost i agresivnost. Iz knjige roditelji mogu naučiti načine ponašanja koji povećavaju fleksibilnost, kreativnost i potencijal djeteta.

 

 • LIJEPO JE BITI RODITELJ – Jadranka Delač Hrupelj, Dubravka Miljković, Goranka Lugomer Armano

Priručnik pridonosi učenju o kvaliteti roditeljstva, obrađuje mnoge probleme u obiteljskom životu i nedoumice u odgoju djece. Mnoštvo činjenica, vježbi i iskustava pomoći će u svladavanju vještine djelotvorne komunikacije, posebno vještine aktivnog slušanja.

 

 • PLODOVI RODITELJSKIH PORUKA – Josip Janković

Autor se u ovoj knjizi bavi roditeljstvom i djecom. Naglasak je stavljen na utjecaj ranih roditeljskih poruka (verbalnih i neverbalnih) na razvoj djeteta, njegovu osobnost, ponašanje i psihičko funkcioniranje.
 

 • AGRESIVNOST! NOV I OPASAN TABU – Jesper Juul

U današnje vrijeme agresivno ponašanje se smatra vrlo nepoželjnim, stoga je važno da agresivnost shvatimo i doživimo kao jednu od važnih i legitimnih emocija kojoj se treba konstruktivno pristupiti. Autor raznim primjerima objašnjava da se potiskivanjem takvih vrsta osjećaja te zanemarivanjem važnosti posljedica koje oni mogu izazvati, dolazi do ugrožavanja duševnog zdravlja i narušavanja samopouzdanja kod djece.

 

 • ZNAČI REĆI „NE“ MIRNE SAVJESTI – Jesper Juul

Obitelj je nježna i brižna zajednica, ali i kompleksan sustav moći u kojem se svaki pojedinac ponekad mora boriti za svoju individualnost. Hod za tu važnu misiju zove se ‘ne’. Hoće li se sve odvijati kao otvoreno i iskreno sučeljavanje ili kao gerilski rat, ovisi potpuno o kulturi svake pojedine obitelji i o obiteljskom vodstvu. Jaka postaje samo ona zajednica u kojoj se poštuje individualnost njezinih članova.

 

 • OVO SAM JA. TKO SI TI? – Jesper Juul

Ova se knjiga bavi onime što staromodnim rječnikom nazivamo “postaviti djetetu granice”. U knjizi je opisano kako ljudi jedni prema drugima – i prema malima i prema velikima – postavljaju granice, i to na način koji nikomu ne šteti, već pomaže da se ostvari što kvalitetniji odnos.

 

 • VAŠE KOMPETENTNO DIJETE – Jesper Juul

U knjizi autor objašnjava i razrađuje ključne pojmove povezane s odgojem, analizira procese na kojima se temelji obiteljska dinamika te daje smjernice za stvaranje obitelji u kojima se odnosi temelje na ljubavi, međusobnom poštivanju i ravnopravnom dostojanstvu.
 

 • HIPERAKTIVNO DIJETE – UZNEMIRENI RODITELJI I ODGOJITELJI, Dubravka Kocijan-Hercigonja, Gordana Buljan-Flander, Dinka Vučković

Knjiga govori o poremećaju koji se u literaturi navodi kao ADHD – deficit pažnje i hiperaktivno ponašanje. Uz simptomatologiju iz područja motorike, pažnje, percepcije i govora, autorice navode terapijske tehnike u prevladavanju ovih teškoća u odgoju – savjeti za roditelje i odgojitelje.
 

 • RODITELJSTVO SE MOŽE UČITI – Igor Longo

Radna bilježnica za roditelje s mnoštvom kratkih i jasnih radnih zadataka – pitanja koja potiču roditelja na promišljanje sebe, svog odnosa s partnerom i djetetom i otkrivanje vlastitih mogućnosti roditeljstva.

 

 • NOSI LI DOBRE RODITELJE RODA – Maja Ljubetić

U knjizi autorica predstavlja suvremeno shvaćanje djeteta predškolske dobi. Navode se i objašnjavaju kompetencije koje želimo razviti u djece rane i predškolske dobi, potrebne kompetencije roditelja i važnost kompetentnog roditelja u razvoju djeteta. To je potkrijepljeno primjerima kompetentnog roditeljstva u obiteljskom okruženju.  
 

 • MALI TIRANIN – Jirina Prekop

Autorica knjige odgovara na pitanja kao što su: Što je to što odgoj u obitelji od najranije dobi čini pogrešnim pa dijete odraste u nesretnu osobu koja se ne zna nositi sa sobom i s problemima okoline u kojoj živi? Kako mu pomoći u fazi prkosa i agresivnosti? Gdje griješe roditelji koji vole svoje dijete i žele mu sve najbolje, a ono ipak ne uspijeva uspostaviti unutarnju kontrolu?

 

 • DAROVITO JE, ŠTO ĆU S NJIM? –Ana Sekulić Majurec, Jasna Cvetković Lay

Ovaj je priručnik sinteza znanstvenih spoznaja o darovitoj djeci predškolske dobi te iskustva stečenog u neposrednom radu s darovitom djecom. Sadrži kratak prikaz fenomena darovitosti, pregled specifičnosti u ponašanju darovite djece i njihovih potreba, pregled mogućih načina rada s takvom djecom u odgojnim skupinama predškolskih ustanova i igraonica, te niz primjera praktičnih aktivnosti.

 

 • PRIČE O DOBRU, PRIČE O ZLU – Dubravka Težak, Mira Čudina-Obradović

Priručnik za razvijanje moralnog prosuđivanja u djece. Roditeljima, odgojiteljima i učiteljima ova knjiga pokazuje kako djetetu primjerom objasniti i olakšati izbor između dobra i zla, poštenoga i nepoštenoga, plemenitoga i bešćutnoga. U njoj je mnogo priča – primjera i uzora, te niz uputa odraslima kako ih mogu iskoristiti u razgovorima, raspravama i moralnim poukama upućenima djeci.

                                                                                                     Pripremile:

                                                                                                     Marija Šćetko, pedagoginja
                                                                                                     Katarina Milanović, psihologinja