35

ENGLESKI JEZIK


U današnje vrijeme, zahvaljujući brojnim znanstvenim istraživanjima iz područja neuroznanosti i neurolingvistike poznate su činjenice o pozitivnim učincima ranog učenja stranog jezika već od najranije dobi djeteta.

Dobrobit za dijete očituje se u razvoju komunikacijskih, jezičnih, kognitivnih i akademskih vještina, odnosno povoljnim učincima na cjelokupni razvoj djeteta.
Sve je izraženija potreba za znanjem stranog jezika uslijed globalizacije društva te se javlja sve veća potreba za uspostavljanjem uspješne komunikacije ljudi iz udaljenih krajeva svijeta.

Dovoljno ranim početkom učenja stranog jezika pridonijet će se razumijevanju i stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima.
Osim toga, djeca koja započnu s učenjem stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju i svoj materinji jezik, jer postaju svjesna jezika kao fenomena.
Upravo iz tih razloga, poznavajući dobrobit ranog učenja stranoga jezika za djecu predškolske dobi, odlučili smo u naš vrtić uvesti kraći program ranog učenja engleskog jezika.

Cilj:
– obogaćivanje djetetovih iskustava i spoznaja
– senzibiliziranje djece za strani jezik na njima primjeren način, bogatim i poticajnim okruženjem kroz igru, druženje i suradnju u spontanoj interakciji sa odgojiteljem i drugom djecom.

Zadaće:
– postupno izražavanje na engleskom jeziku, prema mogućnostima djeteta
– usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođeno dobi, interesima i potrebama djece
– poticanje ispravnog izgovora, artikulacije i intonacije
– poticanje interesa za druge narode i države

Ustrojstvo programa

Kraći program ranog učenja engleskog jezika provodi se nakon redovitog programa dva puta tjedno po 30 minuta. Formirane su skupine od šest do petnaestero djece u dobi od četiri do sedam godina.
Prema dobi i predznanju engleskog jezika djece, program je podijeljen u dva stupnja:
• skupina za djecu od četiri do šest godina starosti koja se po prvi puta susreću s učenjem engleskog jezika (početni stupanj)
• skupina za djecu od pet do sedam godina starosti koja nastavljaju učenje engleskog jezika nakon već završenog početnog stupnja, ili imaju predznanje jezika iz drugih izvora (napredni stupanj)
Program provodi stručno osposobljen odgojitelj Robert Gorenak.

or in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1354

TRADICIJSKO STVARALAŠTV O

Krećemo se, mislimo i mijenjamo sve brže, a danas nam je više nego ikada, upravo zbog brzine življenja, potrebno stati i ne dozvoliti da bogata i šarolika tradicija u Hrvatskoj pada u zaborav. 

Kreiranje sredine, koja će kod djeteta poticati formiranje pozitivnog stava prema naslijeđu očuvanjem kulturnog identiteta i nacionalne pripadnosti, najsigurniji je put očuvanja baštine kod najmlađih sa kojima će se kroz igru i razne običaje nesputano razvijati individualne sposobnosti i sklonosti.
Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu [8] „temeljna uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života.“
Poštujući Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece [9], ovaj program u prvi plan stavlja kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, i uvažavanje djetetovih potreba i mogućnosti i u skladu s tim pedagoški utjecaj u duhu humanističkih vrijednosti.
Dijete u svakodnevnim situacijama, spontano usvaja značajke kulturne sredine kojoj pripada, uči o baštini svojih predaka, o sebi, a istodobno o različitim kulturama, o drugom i drugačijem kao nezamjenjivom izvoru duhovnog bogatstva čovječanstva.
Uzmemo li u obzir dinamiku mijenjanja običaja i nestanak njihove izvornosti u današnjem materijalnom i kapitalistički orijentiranom svijetu vrtićko okruženje smatramo posebno pogodnim za provedbu programa očuvanja tradicijskih vrijednosti.
U vrtiću je dijete svakodnevno u doticaju sa vrijednostima koje promiču očuvanje kvalitete kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje.
Dijete su u kraćem programu dječjeg tradicijskog stvaralaštva u mogućnosti upoznavati različite elemente hrvatskog tradicijskog stvaralaštva, osobito etnomuzikološkog stvaralaštva (tradicijska glazba, glazbala, načini izvedbe) i običaje vezane uz životni ciklus i godišnja doba.
Značaj narodnog stvaralaštva u odgoju pomoću glazbe je višestruk i višeznačan. Dijete uvodimo u aktivnost doživljavanja, spoznavanja i stvaranja naše kulturne, nacionalne, vjerske i tradicionalne baštine. Prenoseći narodno stvaralaštvo na najmlađe naraštaje nastavljamo tradiciju i zalog očuvanja tradicionalnih vrijednosti.

Ciljevi:

– senzibilizirati dijete za otkrivanje i doživljavanje bogatstva tradicionalnih kulturnih vrednota sredine u kojoj živi
– razvijati uvažavanje i poštivanje različitih kultura i njihovih vrijednosti

Zadaće:

– čuvanje i njegovanje tradicijske baštine, osobito tradicije uže okoline u kojoj dijete živi (vrtićko okruženje učiniti mjestom za prepoznavanje, istraživanje i njegovanje različitih elemenata tradicijske baštine
– utjecaj na razvoj glazbenog i plesnog stvaralaštva kroz aktivnosti temeljene na sadržajima tradicijskog nasljeđa
– razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina, osobito vezanih uz suradnju s drugima i njegovanje osjećaja pripadnosti grupi

USTROJSTVO PROGRAMA

U kraći program dječjeg tradicijskog stvaralaštva uključuju se djeca u dobi od treće do sedme godine života. Program se provodi nakon redovitog programa dva puta tjedno po 45 minuta, u skupinama s do 15-ero upisane djece.
U realizaciji programa sudjeluju odgajateljice sa završenom edukacijom “Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova scenska primjena“ Gorana Kneževića, plesnog pedagoga i koreografa na području scenske primjene folklora.

34

PJEVAČKI ZBOR KOSJENKA

Predškolska dob intenzivno je razdoblje učenja, upoznavanja s novim iskustvima, a poznato je da bavljenje glazbom u ranoj dobi kod djece neposredno povoljno utječe na razvoj kognitivnih sposobnosti, emocionalni razvoj i općenito na cjelokupni razvoj ličnosti.
Glazba obogaćuje i oplemenjuje život u predškolskoj ustanovi što predstavlja dio njezina kulturnog identiteta. Glazbenom umjetnošću potičemo kritičko i estetsko promišljanje, stvaralački proces, te promičemo kulturu življenja i vrijednost cjeloživotnog učenja i stvaranja.
Za razvoj glazbenih sposobnosti, koje su složene mentalne funkcije, uz značajan udio genetskih činitelja i vlastite aktivnosti svakog pojedinca, presudne su godine najranijeg djetinjstva te poticajna razvojna sredina.
Stručno vođeni program kod djece razvija kreativnost i opći interes za umjetnost, posebno ljubav i interes prema glazbi.
Imajući u vidu spoznaje o razvoju djetetovih glazbenih sposobnosti, osnovali smo dječji pjevački zbor pod nazivom „Kosjenka“. Putem glazbenih aktivnosti, koje  su realizirane kroz igru, nastojimo što uspješnije ostvariti cilj glazbenog odgoja.

Cilj:

– putem rada u pjevačkom zboru kroz glazbena iskustva razvijati estetski potencijal u djeteta, poticati upoznavanje ljepote te omogućiti mu da doživi glazbenu umjetnost

Zadaće:

– ispitivanje i provjeravanje glasovnih mogućnosti pojedinačno svakog djeteta, kvalitete disanja tijekom pjevanja, razvijanje sluha i glazbenog pamćenja
– rad na razvijanju aktivnog govora djece te utjecanje na razvoj bogatstva iskustava iz šire okoline putem različitih glazbenih aktivnosti (pjevanje, sviranje, izgovor brojalica te stvaranje istih)
– intenzivno slušanje pomno odabrane glazbe u skladu s razvojnim karakteristikama djece te zadovoljavanje njihovih potreba kroz istu aktivnost
– uvježbavanjem, putem poznatih pjesama, igara s pjevanjem, brojalica, razvijati kod djece samostalnost u izvođenju, aktivno slušanje drugih (odgojitelja i djece) te njegovati istim izražajno i povezano izvođenje glazbenih djela
– aktivno sudjelovanje u stvaranju scenskih nastupa (radovanje u pripremi nastupa, odijevanje, pravilno držanje u sjedećem, stojećem položaju te izvođenje plesnih koreografija prilikom istog)
– razvijanje grupne suradnje i zajedništva te doživljaj uspjeha kroz kontinuirane koncerte
– razvijanje pozitivne slike o sebi, samopoštovanja kroz kvalitetno izvođenje pjesama, igara s pjevanjem, brojalica, te intenzivan rad na stvaralaštvu u glazbenom izričaju

USTROJSTVO PROGRAMA

Program se provodi s djecom u dobi od treće do sedme godine života, u grupama do 20 djece.
Vrijeme održavanja:
– dva puta tjedno nakon primarnog programa
– trajanje proba: 30 minuta
Posebno se dogovaraju koncerti, izleti, posjete.
Program vode odgojiteljice vrtića.

Dobrobit za dijete očituje se u razvoju komunikacijskih, jezičnih, kognitivnih i akademskih vještina, odnosno povoljnim učincima na cjelokupni razvoj djeteta.
Sve je izraženija potreba za znanjem stranog jezika uslijed globalizacije društva te se javlja sve veća potreba za uspostavljanjem uspješne komunikacije ljudi iz udaljenih krajeva svijeta.

Dovoljno ranim početkom učenja stranog jezika pridonijet će se razumijevanju i stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima.
Osim toga, djeca koja započnu s učenjem stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju i svoj materinji jezik, jer postaju svjesna jezika kao fenomena.
Upravo iz tih razloga, poznavajući dobrobit ranog učenja stranoga jezika za djecu predškolske dobi, odlučili smo u naš vrtić uvesti kraći program ranog učenja engleskog jezika.

Cilj:
– obogaćivanje djetetovih iskustava i spoznaja
– senzibiliziranje djece za strani jezik na njima primjeren način, bogatim i poticajnim okruženjem kroz igru, druženje i suradnju u spontanoj interakciji sa odgojiteljem i drugom djecom.

Zadaće:
– postupno izražavanje na engleskom jeziku, prema mogućnostima djeteta
– usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođeno dobi, interesima i potrebama djece
– poticanje ispravnog izgovora, artikulacije i intonacije
– poticanje interesa za druge narode i države

Ustrojstvo programa

Kraći program ranog učenja engleskog jezika provodi se nakon redovitog programa dva puta tjedno po 30 minuta. Formirane su skupine od šest do petnaestero djece u dobi od četiri do sedam godina.
Prema dobi i predznanju engleskog jezika djece, program je podijeljen u dva stupnja:
• skupina za djecu od četiri do šest godina starosti koja se po prvi puta susreću s učenjem engleskog jezika (početni stupanj)
• skupina za djecu od pet do sedam godina starosti koja nastavljaju učenje engleskog jezika nakon već završenog početnog stupnja, ili imaju predznanje jezika iz drugih izvora (napredni stupanj)
Program provodi stručno osposobljen odgojitelj Robert Gorenak.

or in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.