DJEČJI
VRTIĆ
SISAK
NOVI

Djeca su jedna trećina naše populacije, ali i cijela naša budućnost.

LOKACIJE

MASLAČAK

Hrv. narodnog preporoda 33,
44 000 Sisak

RADOST

Hrv. narodnog preporoda 33,
44 000 Sisak

SUNCE

Gustava Krkleca 19,
44 000 Sisak

TRATINČICA

Nikole Šubića Zrinskog 23,
44 000 Sisak

VAŽNE OBAVIJESTI

ANKETA O PRODULJENJU RADNOG VREMENA VRTIĆA

Poštovani roditelji,

U okviru projekta “Vrtić po mjeri obitelji” financiranog kroz Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ jedan od ciljeva je postizanje bolje ravnoteže obiteljskog i poslovnog života obitelji kroz produljeno radno vrijeme vrtića.

Ovom anketom žele se ispitati Vaše potrebe za produljenim radnim vremenom vrtića do 20.00 sati. Pri ispunjavanju ankete vodite računa da, prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe članak 3. stavak 1., dijete može boraviti u vrtiću maksimalno 10 sati dnevno u cjelodnevnom programu, odnosno 6 sati dnevno u poludnevnom programu.

Poveznica na anketu: https://forms.gle/4Y7y5CS8LjfWTXRC7

 

POSTUPANJE U VRTIĆU U SLUČAJU POTRESA

Poštovani roditelji,

obraćamo Vam se u situaciji opasnosti od potresa kojima smo izloženi posljednjih mjeseci te vas imamo potrebu dodatno umiriti i pružiti još informacija.

Kroz naše protokole postupanja i evakuacijske planove u izvanrednim okolnostima pripremljeni smo za suočavanje s tim događajima. Statičari su pregledom naših objekata utvrdili njihovu sigurnost te smo u vrlo kratkom roku započeli s radom. Tijekom siječnja su kroz zanimljive i edukativne aktivnosti prilagođene djeci dodatno uvježbana postupanja i ponašanja djece tijekom i nakon potresa. Prostor je prilagođen, osigurane su kutije s potrebnim stvarima za izvanredne situacije. Sve aktivnosti provodimo i dalje u vrtiću i u svim našim skupinama.

Pročitajte što smo sve dosad poduzeli, što činimo i dalje te kako ćemo postupati u slučaju da se dogodi potres.


UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U VRTIĆU

Mole se roditelji/skrbnici:

  • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
  • da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

Prilikom ulaska u vrtić OBAVEZNO:

  • nosite zaštitnu masku koja pokriva nos i usta,
  • stanete na dezbarijeru,
  • dezinficirate ruke (djeca NE dezinficiraju ruke),
  • održavate razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe,
  • izbjegavate zadržavanje i grupiranje u unutarnjem prostoru vrtića,
  • izbjegavate zadržavanje u vanjskom prostoru vrtića (dvorištu) u vrijeme dok u vrtiću borave djeca – do 17 sati,
  • u pratnji djeteta uvijek neka ulazi jedna odrasla osoba.

Zbog organizacije rada važno je da dijete dovedete do 9 sati.

Radionice za roditelje Rastimo zajedno Mini

Poštovani roditelji,

pozivamo Vas na interaktivna web predavanja za roditelje Rastimo zajedno Mini!

Rastimo zajedno mini su interaktivna web predavanja koja su u Centru za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno osmišljena kako bi se pružila podrška roditeljima u vrijeme kada epidemiološke mjere ne dopuštaju uobičajeno djelovanje u vrtićima u kojima se kontinuirano organiziraju radionice s roditeljima. Cilj ovih web predavanja je omogućiti učenje, druženje i razmjenu ideja o važnim roditeljskim pitanjima.

Predavanja su besplatna za roditelje, vodit će ih RZ voditeljice našeg vrtića odgojiteljica Mira Krnjaić i pedagoginja Marija Šćetko, uz podršku Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno” kao nacionalnog partnera Generali osiguranja u međunarodnoj inicijativi „The Human Safety Net”.

Predavanja će se održavati putem Zoom platforme s početkom u 17.00 sati i planiranim trajanjem od 60 do 90 minuta, sa sljedećim temema i terminima:

Samo se igra!? Važnost igre za cjeloviti dječji razvoj – 04.05.2022. 

Trebaju li djeca granice? – 18.05.2022.

Djeca i mediji – 25.05.2022.

Za sudjelovanje na predavanjima molimo vas da se prijavite najkasnije do 03.05.2022. putem e-maila na adresu rastimozajedno.dvsn@gmail.com sa svojim imenom, prezimenom i e-mail adresom na koju ćemo vam poslati poveznicu za Zoom sastanak.

Veselimo se susretu u online okruženju!


Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji,

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi, daje se sljedeća:

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2022./2023. godinu

Dječji vrtić Sisak Novi zaprima zahtjeve za upis djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu) u programe predškolskog odgoja i obrazovanja (U objektima: Radost, Maslačak, Sunce, Tratinčica) za:

1. Redoviti program:

– cjelodnevni (7-10 sati)
– poludnevni (4 -6 sati)

Zahtjevi se zaprimaju isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani od 12.05. do 20.05.2022. godine.

Upute za korištenje sustava roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji-2

Uz zahtjev, nužno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuju prava prvenstva (detaljno navedeno u Mjerilima i na stranici vrtića o upisima Upis u vrtić

Rezultati bodovanja za upis u redovite programe bit će objavljeni 6.lipnja 2022.g, a s danom 1. srpnja 2022.g. bit će objavljena konačna lista novoprimljene djece.

2.Program predškole

Za upis u program predškole potrebno je ispuniti Zahtjev u kojem se nalazi popis potrebnih dokumenata potrebnih za upis koji se može preuzeti ovdje: Zahtjev za upis u program predškole 2022 2023

Zahtjevi za upis u program predškole zaprimat će se od 23. svibnja do 17. lipnja 2022. godine osobno ili putem zemaljske pošte za Dječji vrtić Sisak Novi na adresi Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak u vremenu od 9 do 15 sati.

Zahtjevi za upis u vrtić predani za prošlu pedagošku godinu ne vrijede za ovu pedagošku godinu.

NOVOSTI

Važne obavijesti

Poštovani roditelji, ove godine po prvi puta upisi u dječje vrtiće Grada Siska za pedagošku godinu

Više »

JELOVNIK

Uravnoteženom i kvalitetnom prehranom djecu se želi potaknuti na usvajanje pravilnih prehrambenih navika kao i naučiti djecu da je takva prehrana izvor hranjivih tvari potrebnih za pravilan rast i razvoj u predškolskoj dobi, što je pak temelj bitan za cijeli život.

VIZIJA

Naša je VIZIJA biti vrtić u kojem se dijete osjeća sretno, sigurno i zaštićeno, u kojem se poštuje djetetova različitost te potiče razvoj individualnih sposobnosti i potencijala.

MISIJA

Odgojno-obrazovni rad temeljiti na djetetovim sposobnostima i omogućiti mu dovoljno prostora za istraživanje, stjecanje novih iskustava, pronalaženje vlastitih puteva razmišljanja, igre i učenja kroz igru, uz uvažavanje razvojnih i posebnih potreba i prava djeteta i poticanje njegove aktivne uloge u procesu uključiti roditelje u stvaranje poticajnog okruženja za osobni razvoj djeteta u samosvjesnog, kreativnog i neovisnog pojedinca osigurati kvalitetan obrazovni i stručni rad koji pruža najbolje razvoju djeteta.

DV SISAK NOVI

0
LOKACIJE
0
DJECE
0
ZAPOSLENIH
0
GODINA

DV SISAK NOVI