Trenutno pregledavate Erasmus+ projekt Transition is our mission (TIM)

Erasmus+ projekt Transition is our mission (TIM)

Naš je vrtić 2019. godine započeo sa sudjelovanjem u međunarodnom projektu Transition is our mission (TIM = Zajedno za lakši prijelaz) koji se sufinancira iz EU fondova kroz program Erasmus+. Projekt traje od 1. rujna 2019. godine do 30. lipnja 2022.

Nositelj projekta je Pedagoški inštitut/Educational Research Institute iz Slovenije, a u projekt su uključeni partneri iz tri zemlje: Slovenije, Latvije i Hrvatske.

Partneri Iz Slovenije su Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu i Vrtec Polhek Stari trg pri Ložu.

Iz Latvije partneri su Izglītības iniciatīvu centrs – IIC Center for Education Initiatives, Valmieras 5 Vidusskola i Valmieras 2. PII Ezitis.

Partneri iz Hrvatske su POU Korak po korak, Osnovna škola Braća Bobetko iz Siska i naš vrtić.

Cilj projekta je povećati svijest, interes i kompetencije stručnih i rukovodećih djelatnika vrtića i škola kako bi se osigurao uspješan prijelaz djece iz vrtića u školu, što značajno doprinosi njihovim rezultatima učenja.

Prvi susret partnera u projektu održan je u Ljubljani 21. i 22. listopada 2019. Na tom su sastanku prisutni partneri razgovarali o ciljevima i aktivnostima projekta, dogovarali akcijski plan za naredni period, podijelili odgovornosti i dogovorili sljedeći sastanak.

Nakon toga, u vrtiću su provedene ankete s roditeljima i djecom koja će u osnovnu školu krenuti ujesen 2020. godine. Anketa je sadržavala pitanja kojima smo željeli saznati stavove, mišljenje i očekivanja djece i njihovih roditelja prilikom prelaska u školu te kakvu podršku žele od vrtića i škole.

U narednoj fazi intenzivno ćemo surađivati s partnerskim vrtićima i školama iz Slovenije i Latvije. U cilju izgrađivanja zajedničkog razumijevanje tranzicije, bit će oformljena zajednica učenja u kojoj će sudjelovati odgojitelji i učitelji na razini svake zemlje. Radit će se na razvoju edukacijskog modula za uspješan prelazak djece iz vrtića u školsko okruženje te razmjenjivati iskustva i primjere dobre prakse tijekom studijskih posjeta.

Po završetku projekta izradit će se priručnik sa smjernicama za praktičare.

Za više informacija o projektu posjetite mrežnu stranicu: https://www.facebook.com/pg/TIM-Transition-is-our-mission-107891804181788/posts/

 

Erasmus1
Kick-off meeting - Ljubljana, listopad 2019.