Trenutno pregledavate Završna konferencija projekta “Vrtić po mjeri obitelji”

Završna konferencija projekta “Vrtić po mjeri obitelji”

Provedbom projektnih aktivnosti unaprijeđene su usluge dječjih vrtića u gradu Sisku uz omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz produljeno radno vrijeme vrtića, provedbu dodatnih programa (Montessori program, program likovnost, sportski program) te poticanje senzorne integracije djece uz podršku senzornih soba opremljenih u tu svrhu.

Na ovom linku možete uživo pratiti završnu konferenciju projekta koja će se održati u utorak, 26.rujna 2023. s početkom u 11 sati u vrtiću Različak:

https://www.youtube.com/live/8gYHIlQ6aa8?si=BOJzEeQS5CnE7nAV

Projekt “Vrtić po mjeri obitelji”, kodni broj ugovora: UP.02.2.2.16.0014.:

KORISNIK: Grad Sisak
PARTNERI: Dječji vrtić Sisak Stari i Dječji vrtić Sisak Novi
RAZDOBLJE PROVEDBE: 03.02.2022.-03.10.2023.
TRAJANJE PROVEDBE: 20 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.568.187,36HRK (473.579,85 EURA)
IZNOS SUFINANCIRANJA: 3.568.187,36HRK (100%), 473.579,85 EURA (100%)

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europske unije (85%). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., kroz poziv “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” UP.02.2.2.16.

UPRAVLJAČKO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Sadržaj ove konferencije isključiva je odgovornost Grada Siska.