UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U VRTIĆU

Mole se roditelji/skrbnici:

  • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
  • da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

Prilikom ulaska u vrtić OBAVEZNO:

  • nosite zaštitnu masku koja pokriva nos i usta,
  • stanete na dezbarijeru,
  • dezinficirate ruke (djeca NE dezinficiraju ruke),
  • održavate razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe,
  • izbjegavate zadržavanje i grupiranje u unutarnjem prostoru vrtića,
  • izbjegavate zadržavanje u vanjskom prostoru vrtića (dvorištu) u vrijeme dok u vrtiću borave djeca – do 17 sati,
  • u pratnji djeteta uvijek neka ulazi jedna odrasla osoba.

Zbog organizacije rada važno je da dijete dovedete do 9 sati.