Trenutno pregledavate Svjetski dan Sunca

Svjetski dan Sunca

Na objektu “Sunce” obilježili smo Svjetski dan Sunca 03.05. 

Skupina “Točkice”

Skupina “Zvončići”

Skupina “Ježići”

Skupina “Dobre osice”

Pripremile odgojiteljice Marija, Maja, Anita, Jasmina, Melita, Martina, Daria i Martina