Skupina “Bombončići” – projekt “Volim i brinem se za sebe i sve oko sebe”

Skupina “Bombončići” – projekt “Volim i brinem se za sebe i sve oko sebe”

Projekt je prirodan slijed događaja, (s obzirom na situaciju u kojoj svi živimo) koji su se samo nastavili od prošle pedagoške godine kada smo pričali o emocijama, empatiji, ljubavi i brzi o sebi, jedni o drugima i svima i svemu oko sebe. To je ujedno i cilj projekta.

Zadaci projekta su:

  • dijete predstavlja sebe drugima
  • osvješćuje sebe i svoje znanje o sebi
  • što i koga voli
  • za koga se brine
  • kome pomaže
  • što od toga dijete ne radi, a htjelo bi
  • tko to sve osjeća prema njemu i čini za njega

Kroz projekt djeca pričaju i predstavljaju svoju užu obitelj (roditelje, braću i sestre) i širu obitelj (bake i djedove). Crtaju, slikaju i dočaravaju jedni drugima kako vole i brinu se o svojim obiteljima, te kako obitelji vole i brinu se za djecu.

Djeca zaključuju kako veliki dio dana provode u vrtiću s prijateljima i tetama, pa stoga je velika ljubav, veselje, povezanost i briga između svih njih u vrtiću.

Naš projekt „Volim i brinem se za sebe i sve oko sebe“ je vrlo opširan i sadrži niz podprojekata, a jedan od njih je ljubav i briga o životinjama (npr. kućnim ljubimcima, domaćim životinjama, životinjama koje posjeduju bake i djedovi, a i o životinjama koje imamo u svojoj sobi).