Trenutno pregledavate Rezultati natječaja o izboru spremačice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Rezultati natječaja o izboru spremačice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi, Upravno vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana, 16. travnja 2018. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru spremačice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

I.
Za popunu radnog mjesta spremačice (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Sisak Novi, a na temelju natječaja objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Sisak Novi, izabire se:

1. Nataša Jelić