Trenutno pregledavate Radovi u Dječjem vrtiću Sisak Novi

Radovi u Dječjem vrtiću Sisak Novi

Još jedno vrijedno ulaganje Grada Siska u Dječji vrtić Sisak Novi. Radi se o rekonstrukciji toplovoda i grijanja u objektima Radost i Maslačak. Prema izjavi ravnateljice Ljubice Ivšić bilo je potrebno izvršiti izmjenu starih i dotrajalih cijevi te obnoviti dostavu sistema grijanja i tople vode da bi djeca Dječjeg vrtića Sisak Novi dočekala zimu u toplim prostorima. Instalacije stare preko 50 godina biti će zamijenjene do kraja rujna.