Protokol postupanja prilikom dovođenja i preuzimanja djeteta u vrtiću u cilju sprečavanja širenja COVID-19 virusa

RODITELJI KOJI IMAJU POTREBU ZA SMJEŠTAJEM DJECE U VRTIĆ (oba roditelja rade, imaju radnu obavezu i ne mogu na drugi način zbrinuti dijete/djecu prije dovođenja djeteta/djece u vrtić trebaju:

 • Kontaktirati vrtić: najaviti djetetov dolazak u vrtić (dan, u ukoliko sati); telefon 091/334-5314.
 • Dogovoriti što treba pripremiti za djetetov boravak u vrtiću

RAVNATELJ, ČLAN STRUČNOG TIMA ILI ODGOJITELJ koji dogovara dolazak treba učiniti sljedeće:

 • Prikupiti brojeve mobitela roditelja i mjesta rada
 • Dogovoriti vremena dolaska/odlaska djeteta/djece i tko će doći po dijete/djecu
 • Upozoriti na zabranu dolaska u vrtić djece i roditelja koji pokazuju znakove ili simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja, kratak dah, curenje iz nosa, kihanje, a prema preporukama HZJZ u cilju sprječavanja širenja COVID-19 virusa
 • Podsjetiti roditelja da djetetove stvari (ruksak i dr.) označi imenom i prezimenom djeteta
 • Roditelje upoznati s procedurom preuzimanja djece pri dolasku i odlasku iz vrtića

RODITELJ je doveo dijete u vrtić:

 • Roditelj prilikom dolaska zvoni na zvono dežurne skupine „Slonići“ u predprostoru I ulaza objekta Radost te predaje dijete odgojitelju bez ulaska u prostore vrtića
 • Odgojitelj provjerava podatke, preuzima dijete i djetetove stvari
 • Odgojitelj i dijete zajedno ulaze u prostor garderobe gdje će odgojitelji prema individualnoj potrebi pomoći djetetu u skidanju odjeće i obuće te obuvanju.
 • Nakon skidanja jakne i preizuvanja dijete i odgojitelj peru ruke prema jasno istaknutim uputama u sanitarnom čvoru te odlaze u dežurnu sobu dnevnog boravka. Odgojitelji nakon pranja ruku mogu radi dodatne zaštite na svoje ruke nanijeti pripravak za dezinfekciju ruku. Nakon tog postupka odgojitelji mogu staviti na lice zaštitnu masku. Ako i dijete nosi masku tijekom boravka u vrtiću, istu je dužan osigurati roditelj.

RODITELJ je došao po dijete u vrtić:

 • Roditelj dolazi po dijete u najavljeno vrijeme, te uz mogućnost telefonske najave na broj telefona 091/334-5314. u slučaju ranijeg ili kasnijeg dolaska
 • Odgojitelj predaje roditelju dijete i njegov ruksak sa stvarima na glavnim vratima bez ulaska u prostore vrtića.