Trenutno pregledavate Početna konferencija projekta “Vrtić po mjeri obitelji”

Početna konferencija projekta “Vrtić po mjeri obitelji”

Početna konferencija projekta “Vrtić po mjeri obitelji”, kodni broj ugovora: UP.02.2.2.16.0014.

Provedbom projektnih aktivnosti osigurat će se unaprjeđenje usluga dječjih vrtića u gradu Sisku s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz produljeno radno vrijeme vrtića, provedbu dodatnih programa (Montessori program, program likovnost, sportski program) te poticanje senzorne integracije djece uz podršku senzornih soba opremljenih u tu svrhu.

KORISNIK: Grad Sisak

PARTNERI: Dječji vrtić Sisak Stari i Dječji vrtić Sisak Novi

RAZDOBLJE PROVEDBE: 03.02.2022.-03.10.2023.

TRAJANJE PROVEDBE: 20 mjeseci

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.568.187,36HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA: 3.568.187,36HRK (100%)

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europske unije (85 %). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., kroz poziv “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” UP.02.2.2.16.

UPRAVLJAČKO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

 

Sadržaj ove konferencije isključiva je odgovornost Grada Siska.