Trenutno pregledavate P O Z I V  Na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA SVJEŽEG I SUHOG MESA

P O Z I V Na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA SVJEŽEG I SUHOG MESA

P O Z I V

Na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA SVJEŽEG I SUHOG MESA

Na temelju članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Naputku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sisak Novi kojim se utvrđuje postupak provedbe jednostavne nabave, te Odluke o objavi prikupljanja ponuda koju je donijela ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi dana 11.12.2018. godine, objavljuje se Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave : Nabava svježeg i suhog mesa

Nabava svježeg i suhog mesa