Trenutno pregledavate Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave u predmetu: Radovi na prednjem djelu vanjske ograde

Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave u predmetu: Radovi na prednjem djelu vanjske ograde

U privitku se nalazi Odluka o odabiru ponuditelja u postupku bagatelne nabave u predmetu: Radovi na prednjem djelu vanjske ograde.

odluka-o-odabiru-ponude