Trenutno pregledavate ODLUKA O odabiru ponude ponuditelja PROMES CVANCIGER d.o.o. Krmelovac 104, Popovača, u postupku bagatelne nabave za predmet nabave: Nabava svježeg i suhog mesa

ODLUKA O odabiru ponude ponuditelja PROMES CVANCIGER d.o.o. Krmelovac 104, Popovača, u postupku bagatelne nabave za predmet nabave: Nabava svježeg i suhog mesa

ODLUKA O odabiru ponude  ponuditelja PROMES CVANCIGER d.o.o. Krmelovac 104, Popovača, u postupku bagatelne nabave za predmet nabave: Nabava svježeg i suhog mesa

bagatelna-nabava-odluka-o-odabiru-meso-2016