Trenutno pregledavate Obilježili smo Tjedan djeteta na objektu “Sunce”

Obilježili smo Tjedan djeteta na objektu “Sunce”

Međunarodni Tjedan djeteta obilježili smo uz prigodne glazbene, likovne, stolno – manipulativne i tjelesne aktivnosti za djecu svih odgojnih skupina. Održana je i lutkarska predstava “Mali princ”.