Trenutno pregledavate Obilježili smo “Dječji tjedan – skupina “Ježići”

Obilježili smo “Dječji tjedan – skupina “Ježići”

Obilježili smo “Dječji tjedan” u skupini “Ježići”. Razgovarali smo o pravima djece. 

Na što djeca imaju pravo?
Mona: “Imam pravo piti vode.” 
Teo B. “Imamo pravo na igru.” 
Viktor B.: “Imamo pravo na crtanje.” 
Martin: “Imamo pravo jesti i piti vode.” 
Elena: “Imamo pravo ići na wc.” 
Tonka: “Imam pravo igrati se sa slagalicama.”
Liam: “Imamo pravo na spavanje.” 
 
 

Pripremila odgojiteljica skupine “Ježići” Martina Malović