Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ZDRAVSTVENI VODITELJ (m/ž) – na neodređeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ZDRAVSTVENI VODITELJ (m/ž) – na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2018. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

1 ZDRAVSTVENI VODITELJ (m/ž) – na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: VŠS, viša medicinska sestra

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren od 27.03.2018. do 03.04.2018. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.