Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta tajnik/ice – rad na određeno vrijeme

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta tajnik/ice – rad na određeno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

1 tajnika/ice – rad na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje

Uvjeti za radno mjesto: VSS, dipl. pravnik, stručni prvostupnik javne uprave ili VŠS upravni pravnik, radno iskustvo u predškolskoj ustanovi, odlično poznavanje rada na računalu
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu za navedeno radno mjesto
2. presliku diplome
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

Natječaj je otvoren od 02.11. do 09.11.2016. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s naznakom „za natječaj“ dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.