Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta spremačica (m/ž) – rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta spremačica (m/ž) – rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) i članka 55. Statuta ravnateljica raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta spremačica (m/ž)

1 spremačica (m/ž) – rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: završena osnovna škola

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu za navedeno radno mjesto
2. presliku svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
6. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Natječaj je otvoren od 27.03. do 03.04.2018. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s naznakom „za natječaj“ dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.