Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGAJATELJ (m/ž)

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGAJATELJ (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

ODGAJATELJA (m/ž) – u redovitom programu jaslica i vrtića
– 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: VŠS odgajatelj predškolske djece

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
6. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Prednost pri zapošljavanju daje se kandidatima koji se aktivno služe engleskim jezikom u govoru i pismu (jezična razina B2 i više) radi potrebe vođenja verificiranog programa engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 01.09.2015. do 09 .09.2015. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.