Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta odgajatelj m/ž – na određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta odgajatelj m/ž – na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta odgajatelja m/ž – na određeno puno radno vrijeme

1 ODGAJATELJ (m/ž) – na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: VŠS odgajatelj predškolske djece

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku domovnice ili osobne iskaznice
4. presliku uvjerenja/diplome o položenom stručnom ispitu
5. elektronički ispis staža HZMO-a
6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Natječaj je otvoren od 19.05.2016. do 28.05.2016. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.