Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta administrativno-računovodstveni radnik/radnica III – na neodređeno

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta administrativno-računovodstveni radnik/radnica III – na neodređeno

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
administrativno-računovodstveni radnik/radnica III – na neodređeno
Uvjeti za radno mjesto: VŠS ili prvostupanjska, radno iskustvo: 1 godina
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku uvjerenja/diplome o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice
5. elektronički ispis staža HZMO-a ne stariji od 6 mjeseci
6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
Natječaj je otvoren od 29.04.2016. do 07.05.2016. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostavitina adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.