Trenutno pregledavate Najava upisa u dječje vrtiće grada Siska za pedagošku godinu 2023./2024.

Najava upisa u dječje vrtiće grada Siska za pedagošku godinu 2023./2024.

Poštovani roditelji/skrbnici,

ovim vas putem obavještavamo da će se upisi u dječje vrtiće grada Siska za pedagošku godinu 2023./2024. provoditi putem aplikacije e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani u periodu od 11.05. do 19.05.2023. godine.

Za upis djeteta u redoviti program roditelji/skrbnici se prijavljuju u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica, pri čemu je dovoljna i prijava sigurnosne razine 2. Pozivamo sve roditelje/skrbnike da prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje sustav povlači o njima kao roditeljima i djeci, kako bi ih u slučaju potrebe mogli izmijeniti (za izmjenu podataka potrebno je obratiti se isključivo nadležnoj instituciji – matičnom uredu, MUP-u, HZMO-u). Za prijavu je dovoljno da jedan roditelj/skrbnik ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

Obavijest o Natječaju za upis djece u dječje vrtiće grada Siska bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića i na svakom objektu vrtića.

Upisi u dječje vrtiće – Korisničke upute za roditelje