Trenutno pregledavate N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta KUHAR/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta KUHAR/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

KUHAR/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme

SSS – kuhar/ica
6 mjeseci radnog iskustva u predškolskoj ili školskoj ustanovi

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu,
2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
4. presliku domovnice,
5. presliku rodnog lista,
6. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a,
7. potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor kuhara/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44100 Sisak Caprag.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.