Trenutno pregledavate N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta  2 ODGOJITELJA/ICE (m/ž) – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme

N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta 2 ODGOJITELJA/ICE (m/ž) – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

2 ODGOJITELJA/ICE (m/ž) – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto 2 odgojitelj/ica (m/ž) su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu,
2. presliku diplome,
3. presliku domovnice,
4. presliku rodnog lista,
5. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a,
6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati˝, na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak Caprag.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.