Trenutno pregledavate Fašnik u skupini “Ježići”

Fašnik u skupini “Ježići”

Fašnik je vrijeme plesa, smijeha, zabave i veselja. Vrijeme kada svatko može biti ono što želi: vila, princ, lav ili pak princeza.
U skupini “Ježići” kroz aktivnosti vezane uz fašnik nastojali smo kod djece zadovoljiti potrebu za igrom i zabavom, poticati verbalnu komunikaciju djece, poticati izražavanje svog mišljenja, želja, emocija, poticati slušanje što drugi govore te poticati razvoj pozitivne slike o sebi.
Glavni ciljevi su nam bili poticanje socio emocionalnih veza i odnosa među djecom, poticanje kreativnog izražavanja i stvaranja kroz govor, glazbu, ples, glumu, pokret te kroz razne likovne tehnike.
Pripremile odgojiteljice:
Melita Deletić i Martina Malović 
 
 
Img 20210215 091841
Img 20210215 092017
Img 20210215 092310
Img 20210215 093415
Img 20210215 093951
Img 20210215 094100
Dav
Img 20210215 102454