Trenutno pregledavate DV Sisak Novi obilježio Međunarodni dan dječjeg kazališta i Dan lutkarstva

DV Sisak Novi obilježio Međunarodni dan dječjeg kazališta i Dan lutkarstva

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana dječjeg kazališta i Dana lutkarstva vrtićanci Dječjeg vrtića Sisak Novi: Maslačak, Dječjeg vrtića Sisak Stari: Različak i Predškole Galdovo izrazili su temu IMAM SVOJA PRAVA I OBVEZE kroz dramski izričaj, pjesmu, ples i recitaciju u Kazalištu 21.“Predstavimo se glumom, pjesmom i plesom!“- oblik je dječje participacije čija je svrha učenje o dječjim pravima s tematikom iz svakodnevnog dječjeg života. Program je moderirala Jasmina Salihi iz Udruge Roma SMŽ i Grada Siska „Nevo Drom“.

dan kazalista1 dan kazalista2 dan kazalista3 dan kazalista4 dan kazalista5 dan kazalista6 dan kazalista7 dan kazalista8 dan kazalista9 dan kazalista10 dan kazalista11dan kazalista12 dan kazalista13 dan kazalista14 dan kazalista15 dan kazalista16 dan kazalista17 dan kazalista18 dan kazalista19 dan kazalista20 dan kazalista21 dan kazalista22 dan kazalista23 dan kazalista24