Trenutno pregledavate Djelatnici Civilne zaštite, Javne vatrogasne  postaje i Crvenog križa posjetili su skupinu “Ježići”

Djelatnici Civilne zaštite, Javne vatrogasne postaje i Crvenog križa posjetili su skupinu “Ježići”

Djelatnici Civile zaštite, Javne vatrogasne  postaje i Crvenog križa posjetili su skupinu “Ježići” i djeci prikazali kako postupati u hitnim situacijama te na  koji način potražiti pomoć. 

Pripremile odgajateljice skupine “Ježići”: Martina i Melita