Trenutno pregledavate Djelatnici Civilne zaštite, Javne vatrogasne  postaje i Crvenog križa posjetili su skupinu “Ježići”

Djelatnici Civilne zaštite, Javne vatrogasne postaje i Crvenog križa posjetili su skupinu “Ježići”

Djelatnici Civile zaštite, Javne vatrogasne  postaje i Crvenog križa posjetili su skupinu “Ježići” i djeci prikazali kako postupati u hitnim situacijama te na  koji način potražiti pomoć. 

Pripremile odgajateljice skupine “Ježići”: Martina i Melita

Img 3c7db32721e2792255214e1253b9d0e5 V
Img Ccd6b89c1a8a92b5c7b738b1b72adfe4 V
Img A97e93f0fec45beb82351e7f2f051877 V
Img 07b47b360ddc89cc52d9aa2e92d470ec V
Img 5d0180ccd9c6d5a592fa380fd6238ba2 V
Img 4d0aec1b3564d702dae561312b91b3de V