Trenutno pregledavate Dani vrtića u skupini “Listići” i igra trgovine

Dani vrtića u skupini “Listići” i igra trgovine

Skupina “Listići” preselila se u novi objekt “Maslačak” i veselo proslavila Dan vrtića.
Naš vrtić nam je jako drag i pričama,pjesmama,likovnim,glazbenim i tjelesnim aktivnostima i druženjem sa svim skupinama i roditeljima obogatili smo te dane.
Zbog interesa za igru trgovine uključili smo i roditelje u sakupljačku aktivnost.
U igri trgovine dijete uči o namirnicama,ulozi prodavača i kupca,o pravilima koje u trgovini vrijede i usvajaju osnovne matematičke vještine.

Hvala svima. Listići

Lis6
Lis5
Lis8
Lis11
Lis9
Lis3
Lis1
Lis10
Lis7
Lis4
Lis2
Lis13
Lis12
Lis14