Dan zanata u DV Sisak Novi

Kažu da je danas Dan zanata. Što je to? Pitala su djeca ofgojne skupine Jagodice iz objekta Tratinčica. Pročitali smo da je to kad znaš nešto raditi i popraviti. U našem vrtiću znaju raditi i popravljati naši kućni majstori Matija i Rajko. Od drvenih ploča koje smo sakupili u suradnji s našim roditeljima napravili su stol i stolice. Nakon toga smo posjetili majstore u njihovoj radionici. Radno i zabavno bilo je i u skupini Tintilinići u objektu Maslačak. Njih je posjetila krojačica Maja koja je Tintilinićima pokazala kako se uzima mjera, kroji, šiva… Dan zanata obilježen je u svim odgojnim skupinama.

dan zanata1 dan zanata2 dan zanata3 dan zanata4 dan zanata5 dan zanata6 dan zanata7 dan zanata8 dan zanata9 dan zanata10 dan zanata11 dan zanata12 dan zanata13