Božićna radionica u Žabicama

Božićna radionica za roditelje održana je i u skupini Žabice u objektu Tratinčica.

image-0-02-05-3b8b6764b62896dc1c7786daba6ad26f525252aff09210c293636d00e1dfdeb4-v image-0-02-05-3b343eb312d2aa59c1e30bb525b5189ed898f4c860b8cec9f2ee9c67fd51eb8b-v image-0-02-05-4e27a4066a82e4e47fded7b0eb37c59fa0bfdda0a064c56596a657997a88781b-v image-0-02-05-5e0e086091d2b706567e017cd98ed355217be1b77cf72a41fd6e3f73836e0b1c-v image-0-02-05-7dea25938f832ff2aa0cd34d0fdea0f719f4881f1f85be52582fdb2d37194fc1-v image-0-02-05-81b898aa7233f3731b5d7fe9c8945c50e6b64e98a9850200c02df90bda58d445-v image-0-02-05-458565138fc5b52f0096449ecd97facda86f93499bdeb8a885f9dfcdb38d9ff5-v image-0-02-05-477056754fac9a6e6845b2f968eaeae081719201412d060786d03582731ec884-v image-0-02-05-e5f5867877f62ed8bfff1a0373603ebff93c188a7e271ed6290228a0ae37bfae-v image-0-02-05-eeb73410732dd6f06550e2a2f15d777e0e72dfa6868b7217e227816742d607c2-v