Trenutno pregledavate Učimo boje

Učimo boje

Dijete rane dobi uči istražujući, pri čemu koristi sva osjetila. Prilikom istraživanja njegovu će pažnju privući različiti predmeti, često jarkih boja.
 
Percepcija boja kod djeteta razvija se s osnovnim bojama kao što su crvena i zelena boja, a tijekom ranog djetinjstva uči prepoznavati boje, razlikovati ih, imenovati i pridruživati.
 
Sposobnost djeteta da prepozna različite boje pojačano se razvija oko 18 mjeseci, u isto vrijeme kada počinje primjećivati ​​sličnosti i razlike u obliku, veličini i teksturi. Proći će neko vrijeme prije nego dijete uspije imenovati boje; većina djece može imenovati barem jednu boju u dobi od 3 godine.
 
Kada dijete postane zrelo za usvajanje znanja o bojama primjerenim igrama i aktivnostima možete poticati ta znanja:
  • Imenujte boje prilikom igre s djetetom (primjerice recite “Lopta je crvena”, “Auto je plavi” pri čemu je zbog razumijevanja važno da naziv boje bude iza predmeta)
  • Razgovarajte s djetetom o svakoj boji i imenujte druge predmete iste boje. Naizmjenično mijenjajte svaki tjedan ili svakih nekoliko dana kako biste mu dali vremena da zaista nauči boje
  • Tražite u okolini sve što je npr. žute boje (možete koristiti i kartice u boji koje će djetetu pomoći da prepozna, usporedi i pronađe traženu boju)
  • Šetnje su idealne za učenje boja, pa pitajte dijete kakve je boje list, a kakve je boje nebo i slično
  • Crtajte i imenujte boje kojima crtate
  • Izradite kartice u boji koje će dijete moći pridruživati npr. špagici u boji (kao u našem primjeru); možete koristiti i kvačice u boji
  • Ponudite djetetu da razvrstava predmete po boji (u početku koristite samo dvije boje). 
Uz spoznavanje boja djeca u ovim aktivnostima prema svojim individualnim razvojnim mogućnostima razvijaju i finu motoriku prstiju i šake te koordinaciju oko – ruka, likovno se izražavaju, usvajaju predmatematičke vještine te razvijaju govor i bogate rječnik. 
Boje
Boje3

Pripremile: Marija i Sanja, odgajateljice skupine “Mašnice”