Anketa o produljenju radnog vremena vrtića

Poštovani roditelji,

U okviru projekta “Vrtić po mjeri obitelji” financiranog kroz Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ jedan od ciljeva je postizanje bolje ravnoteže obiteljskog i poslovnog života obitelji kroz produljeno radno vrijeme vrtića.

Ovom anketom žele se ispitati Vaše potrebe za produljenim radnim vremenom vrtića do 20.00 sati. Pri ispunjavanju ankete vodite računa da, prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe članak 3. stavak 1., dijete može boraviti u vrtiću maksimalno 10 sati dnevno u cjelodnevnom programu, odnosno 6 sati dnevno u poludnevnom programu.

Poveznica na anketu: https://forms.gle/4Y7y5CS8LjfWTXRC7