Trenutno pregledavate Obavijest o plaćanju vrtića za siječanj 2021.

Obavijest o plaćanju vrtića za siječanj 2021.

OBAVIJEST O PLAĆANJU VRTIĆA ZA SIJEČANJ 2021.

Prema Odluci o umanjenju cijene vrtića za siječanj 2021. godine oslobađaju se u potpunosti ili djelomično od plaćanja cijene vrtića sljedeće skupine roditelja:

  • U potpunosti se oslobađaju plaćanja utvrđene cijene vrtića za siječanj 2021. godine roditelji čija djeca nisu i neće pohađati vrtić cijeli mjesec
  • Roditelji čija djeca polaze vrtić od 18. siječnja 2021. godine oslobađaju se plaćanja vrtića u iznosu od 50% od utvrđene cijene.

Odluka o umanjenju cijene vrtića za siječanj 2021. godine

Uprava Vrtića