Skenirani dokumenti u PDF ili JPG formatu

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Ostala djeca u obitelji i odgojno-obrazovne ustanove koje polaze

1

File name:

File size:

File name:

File size:

(neurorizičnost, poremećaji govorno-glasovne komunikacije, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja, alergije, posebna prehrana, febrilne konvulzije, kronična ili teža oboljenja, astma, neurodermitis, epilepsija, dijabetes i dr.)

Za ostvarivanje prednosti molimo Vas da priložite onu dokumentaciju koja se odnosi na vas (PDF ili JPG)

Rješenje Ministarstva branitelja o invalidnosti

File name:

File size:

Dokument koji potvrđuje braniteljski status roditelja

File name:

File size:

Rodni list, Izvod iz matične knjige rođenih ili Potvrda o rođenju sve djece u obitelji

Dokument
1

File name:

File size:

elektronički zapis o radnopravnom statusu sa HZMO-a za zaposlenog roditelja ili Obrtnica za obrtnike

File name:

File size:

File name:

File size:

elektronički zapis o radnopravnom statusu sa HZMO-a za zaposlenog roditelja ili preslika obrtnice za obrtnike, preslika rješenja o brakorazvodu ili smrti roditelja ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)

File name:

File size:

preslika zdravstvene dokumentacije od strane nadležnih ustanova, nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja

File name:

File size:

Dokument
1

File name:

File size:

preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrti roditelja, ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)

File name:

File size:

preslika rješenja o doplatku za djecu

File name:

File size:

Potvrda škole / fakulteta da je roditelj učenik / redovni student

File name:

File size:

File name:

File size: