Program

A) Redoviti cjelodnevni program (7-10 sati)

B) Redoviti poludnevni program (4-6 sati)

Podaci o djetetu

Prilozi

Skenirani dokumenti u PDF ili JPG formatu

Ostala djeca

Ostala djeca u obitelji i odgojno-obrazovne ustanove koje polaze

 

Roditelji / Skrbnici

Majka / Skrbnik / Udomitelj

Otac / Skrbnik / Udomitelj

Odobreno korištenje prava u razdoblju

Razvojni status djeteta

Rehabilitacijski postupak

Za ostvarivanje prednosti molimo Vas da priložite onu dokumentaciju koja se odnosi na vas (PDF ili JPG)

Djeca zaposlenih roditelja

elektronički zapis o radnopravnom statusu sa HZMO-a za zaposlenog roditelja ili Obrtnica za obrtnike

preslika zdravstvene dokumentacije od strane nadležnih ustanova, nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja