Napomena: Dječji vrtić pridržava pravo rasporeda djeteta u drugi objekt ovisno o ukupnim smještajnim kapacitetima i potrebama organizacije rada.

Skenirani dokumenti u PDF ili JPG formatu

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

(neurorizičnost, poremećaji govorno-glasovne komunikacije, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja, alergije, posebna prehrana, febrilne konvulzije, kronična ili teža oboljenja, astma, neurodermitis, epilepsija, dijabetes i dr.)