U dvorani vrtića Tratinčica postavlja se novi parket

Stari i dotrajali parket u dvorani objekta Tratinčica zamjenit će se s novim. Radovi su započeti u petak, 23. studenog 2015. godine, a očekuje se da bi trebali biti gotovi za nekoliko tjedana.

parket