Seminar za koordinatore UNICEF-ovog programa “Škole za Afriku”

Glavna koordinatorica UNICEF-a Hrvatska za program “Škole za Afriku” Ivana Kralj, održala je seminar za koordinatore na području Sisačko-moslavačke županije u Dječjem vrtiću Sisak Novi, u četvrtak, 1. listopada 2015. godina. Seminar je održan u organizaciji Dječjeg vrtića Sisak Novi, a sudjelovali su ravnatelji dječjih vrtića Radost iz Novske, Bubamara iz Glive i Sisak Novi, OŠ Viktorovac, OŠ Jabukovac, OŠ Stjepana Kefelja iz Kutine te Srednja škola Novska. Dogovorena je trajna suradnja ovih ustanova, a prva zajednička aktivnost biti će organizacija nogometnog turnira za djecu Afrike. Dječji vrtić Sisak Novi jučer je uplatio prvu donaciju u novoj pedagoškoj godini za program “Škole za Afriku”.

UNICEF seminar1 UNICEF seminar2 UNICEF seminar3 UNICEF seminar4