Seminar grafitizma u Dječjem vrtiću Sisak Novi

U nedjelju, 31. kolovoza, od 9 sati održat će se seminar grafitizma u Dječjem vrtiću Sisak Novi u objektima Maslačak i Radost prilikom čega će se raditi na uređenju fasada istih objekata. Projekt je ostvaren u suradnji s policijskom postajom Sisak, Hvidrom Grada Siska, volonterima ALD, radnicima dječjeg vrtića Sisak Novi i Gradske uprave i članovima Upravnog vijeća vrtića. Donacije u materijalu (fasadna boja, sprejevi za grafitiranje) osigurane su od strane Ciosa d.o.o. i Hrvatskih šuma Sisak.