Trenutno pregledavate Natječaj za pomagače u nastavi

Natječaj za pomagače u nastavi

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) i članka 55. Statuta ravnateljica raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
u okviru mjere zapošljavanja: mladi za mlade

3 pomagača u nastavi – rad na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: mlade osobe do 29 godina gimnazijskog, ekonomskog obrazovanja ili sa završenim visokoškolskim obrazovanja bez obzira na radni staž

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu za navedeno radno mjesto
2. presliku diplome ili svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

Natječaj je otvoren od 24. 03. do 01.04.2015. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s naznakom „za natječaj“ dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.