Trenutno pregledavate NATJEČAJ  za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila – na neodređeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila – na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjestastručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila – na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: VSS edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
4. presliku domovnice
5. elektronički ispis staža HZMO-a
6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Natječaj je otvoren od 29.10.2015. do 05.11.2015. godine.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostavitina adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.