Trenutno pregledavate Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta spremačica (m/ž)

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta spremačica (m/ž)

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) i članka 55. Statuta ravnateljica raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
spremačica (m/ž)

1 spremačica (m/ž) – rad na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: završena osnovna škola

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu za navedeno radno mjesto
2. presliku svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

Natječaj je otvoren od 09. 04. do 16.04.2015. godine.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s naznakom „za natječaj“ dostavitina adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića