Trenutno pregledavate NATJEČAJ  za obavljanje poslova radnog mjesta – psihologa m/ž – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta – psihologa m/ž – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta – psihologa m/ž –
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

PSIHOLOG m/ž

Uvjeti za radno mjesto: VSS dipl. psiholog

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku domovnice
4. elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren od 4.10.2018. do 12.10.2018. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.