Trenutno pregledavate Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgajatelj (m/ž) – na određeno nepuno radno vrijeme

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgajatelj (m/ž) – na određeno nepuno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

1 ODGAJATELJ (m/ž)–na određeno nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno, rad s djecom s poteškoćama u razvoju

Uvjeti za radno mjesto: VŠS odgajatelj predškolske djece

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. presliku radne knjižiceili elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren od 20.04.2015. do 28.04.2015. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostavitina adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.