Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta domar-vrtlar m/ž

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta domar-vrtlar m/ž

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

DOMAR-VRTLAR M/Ž

Uvjeti za radno mjesto: SSS vodoinstalater, limar – 1 godina radnog iskustva na istim poslovima

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku domovnice
4. elektronički ispis staža HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren od 02.09.2015. do 10.09.2015. godine.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostavitina adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.