Trenutno pregledavate NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta 2 ODGAJATELJA (m/ž)–na određeno – zamjena za bolovanje

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta 2 ODGAJATELJA (m/ž)–na određeno – zamjena za bolovanje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje:
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
2 ODGAJATELJA (m/ž)–na određeno – zamjena za bolovanje
Uvjeti za radno mjesto: VŠS odgajatelj predškolske djece, položeni stručni ispit
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku uvjerenja/diplome o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice
5. presliku radne knjižiceili elektronički ispis staža HZMO-a
6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
Natječaj je otvoren od 12.11.2015. do 20.11.2015. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostavitina adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.